Tutvu Meeskonnaga

Dr. Mihkel Pajusalu

Kosmosetehnoloogia kaasprofessor, Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja

Mihkel Pajusalu kaitses oma doktorikraadi Tartu Ülikoolis füüsika erialal aastal 2014. Pärast seda läks ta järeldoktorantuuri Massachusettsi Tehnoloogiainstituuti (MIT) Ameerika Ühendriikides ja oli töötas seal Sara Seageri, Tanja Bosaki ja Shuhei Ono laborites 2015-2019. Pärast seda pöördus ta tagasi Tartu Observatooriumi. Tema põhihuviks on inimkonna laiendamine väljapoole Maad ja selleks elu uurimine planetaarses kontekstis (astrobioloogia), planeetide ja kosmose avastamine, kosmoseressursside kasutamine, ja tehnoloogiate liigutamine maapealsete ja kosmoserakenduste vahel. Ta on hetkel OPIC instrumendi arenduse juht Komeedipüüduri missiooni jaoks.

Dr. Andris Slavinskis

Kosmosetehnoloogia kaasprofessor

Andris Slavinskis kaitses oma doktorikraadi Tartu Ülikoolis füüsika erialal 2015 ja ta hetkel töötab nii Aalto Ülikoolis Soomes kui ka Tartu Observatooriumis, kus ta on nelja doktorandi juhendaja ja vastutab ESTCube-2 stardi eest (osana EC IOD/IOV programmist). To on üks Komeedipüüduri (Comet Interceptor) konsortsiumi algsetest liikmetest ja ta on OPIC instrumendi kaasuurija. Aastatel 2017-2018 töötas ta NASA Amesi uurimiskeskuse missiooniarenduse osakonnas. Slavinskis on huvialade hulka kuuluvad nanosatelliidid, elektriline päikesetuulepuri ja väikeste kosmosesondidega missioonid Maa orbiidist kaugel.

Dr. Aire Olesk

Projektijuht

Aire Olesk kaitses oma doktorikraadi Tartu Ülikoolis füüsika erialal 2016. aastal ja inseneriala magistrikraadi 2011. aastal New South Wales’i ülikoolis Geodeesia ja Ruumiliste Infosüsteemide erialal. Osa oma doktoriõppe uurimistööst läbis ta Euroopa Kosmoseagentuuri kaugseire keskuses ESRINis. Tema peamised huvid on operatiivsed tehisavaradari (SAR) rakendused ja kasutusvõimalused maismaa muutuste jälgimiseks, sh kliimamuutuste ja nende mõjurite seire. Lisaks töötas ta Austraalia juhtivas positsioneerimise ja navigatsiooni töörühmas SNAP Lab, mis tegutseb New South Wales’i ülikooli juures, saades kogemust robootika ja navigatsiooni valdkonnas.

Dr. Iaroslav Iakubivskyi

Kosmosetehnoloogia teadur

Iaroslav Iakubivskyi sai oma bakalaureusekraadi gaasitrubiinide ja reaktiivmootorite inseneeria erialal Ukraina Rahvuslikus Lennundusülikoolis ja magistrikraadi Tartu Ülikoolist robootika ja arvutitehnika alal. Iaroslavi doktoritöö keskendub orbiidi alandamise tehnoloogiatele planeetide uurimisel väikesatelliitidega. Ta ka osaleb PELE konsortsiumis, mis tegeleb bioloogiliste ja geoloogiliste substraatide karakteriseerimisega Marsile analoogsetes laavakoobastes.

Hendrik Ehrpais, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia insener

Hendrik Ehrpais on insener Tartu Observatooriumisis ja füüsika eriala doktorant aastast 2017. Tal on ka bakalaureusekraad füüsikas ja magistrikraad robootikas ja arvutitehnikas (2015 ja 2017) Tartu Ülikoolist. Tema doktoritöö teema on planeetidevaheliste nanosatelliitide asendi määramine. Hendrik on Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse (ESTCube) tehnoloogia arenduse juht ja ta juhib projekti mehitamata maismaasõidukite lokaliseerimise algoritmide arendamiseks ja ka projekti radiomeetriliselt kalibreeritud maavaatluskaamera arendamiseks. Tema huvide hulka kuuluvad sensoriinfo ühendamise algoritmid ja sensorite tehnoloogia ning optilised instrumendid ja autonoomne navigatsioon.

Joosep Kivastik, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia nooremteadur, doktorant

Joosep Kivastik on füüsika eriala doktorant Tartu Ülikoolis ja tema teemaks on optilised instrumendid nanosatelliitidele. Lisaks on ta ka Tartu Observatooriumi insener ja tegeleb hajutite simuleerimisega, optilise kavandamisega ja süsteemiarendusega ning juhib ESTCube-2 maavaatluskaamera arendust. Ta on väga huvitatud kõigest kosmoses toimuvast ja tahab ulmeraamatud reaalsuseks muuta.

Quazi Saimoon Islam, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia nooremteadur, doktorant

Saimoon õpib hetkel Tartu Ülikoolis füüsika doktorantuuris ning omandas magistrikraadi robootika ja arvutiinseneri erialal Tartu Ülikoolis 2020. aastal. Tal on kogemusi ESTCube-2 projektiga, Star Trackeri alamsüsteemi kallal töötamisega ning Nutikase (R&D) projektidega. Milrem Robotics keskendub mehitamata maismaasõidukite visuaalsele läbisõidu mõõtmise süsteemidele. Ta on kirglik kosmosetehnoloogia ja eriti maismaasõidukite visuaalsete navigatsioonisüsteemide ja süvakosmoseuuringute pideva arendamise vastu. Praegu juhib ta projekti KuupKulgur arendust.

Rando Avarmaa, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia nooremteadur, doktorant

Rando on omandanud BSc kraadi füüsikas (2017) ja magistrikraadi robootikas ja arvutitehnikas (2020) mõlemad Tartu Ülikoolist. Nüüdseks on ta jätkanud oma akadeemilist teed Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumis kosmosetehnoloogia doktorantuuris. Teda huvitavad arvutinägemise rakendused ning maa- ja õhusõidukite autonoomne navigeerimine.

Hans Teras, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia nooremteadur, doktorant

Hans õpib hetkel Tartu Ülikoolis füüsika doktorantuuris ning spetsialiseerub kosmoseaparaadi simulatsioonidele ja asendi kontrollile. Viimased paar aastat on ta olnud tegus ESTCube-2 tudengisatelliidi projektijuhina. Lisaks sellele töötab ta Tartu Observatooriumis kosmosetehnoloogia nooremteadurina ja võtab osa mitmete kosmoseteghnoloogia osakonna projektidest asendi ja orbiidi simulatsioonide poole pealt. Hans on väga entusiastlik inimkonna tuleviku osas avakosmoses ja huvitub ka tehisintellekti ja bioonika arendustest.

Laila Kaasik, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia nooremteadur, doktorant

{Laila’s short-description}

Ric Dengel, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia nooremteadur, doktorant

Juba bakalaureuseajal nautis Ric Dengel üliõpilasmeeskonna keskkonda, kui ta osales projektis QUEST on BEXUS 27 elektroonika ja süsteemide juhtimisel. 2019. aastal liitus ta ASTER on REXUS 30 projektiga tarkvarajuhina. Kogu projekti jooksul sai temast selle rahvusvahelise üliõpilasmeeskonna juhtimissüsteemi insener ja meeskonnajuht. ESA tarkvaratehnoloogia sektsiooni praktikandina rakendas ta masinõpet riistvarakiirendatud manussüsteemides, mille tulemuseks oli tema magistritöö ja avatud lähtekoodiga XLA HLS-projekt. Sellele järgnes noore kõrgharidusega praktikandi ametikoht ESTECi pardaarvutite ja andmetöötluse sektsioonis. Nüüd on ta Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna doktorant. Tema doktorikraadi eesmärk on võimaldada kõrge töökindlusega madala latentsusega närvivõrgu kasutamist kosmoselaeva pardal.

Aditya Savio Paul, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia nooremteadur, doktorant

Aditya töötab Tartu Observatooriumis nooremteadurina. Ta omandas bakalaureusekraadi mehhatroonika erialal 2017. aastal (UPES, India) ja magistrikraadi robootikas ja kosmosetehnoloogias 2020 a. Tartu Ülikoolis. Aditya uurimistöö hõlmab kosmosemissioonide disaini ja arendust OPICu meeskonnas, arendustööd Nutikas MetsaRobot projektis ja lisaks töötab ta ka ESTCube-2 satelliidi kauguse määramise eksperimendiga. Tema huvi on kasutada teadmisi füüsikast ja robootikast, et viia edasi kosmose avastamise meetodeid ja edendada inimkonna teadmisi maavälistest valdkondadest.

Sten Salumets, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia insener,  projektijuht

Sten on lõpetanud Tartu Ülikoolis arvutitehnika bakalaureuseõppe ning robootika ja arvutitehnika magistriõppe. Stenil on selles valdkonnas tugev alus ja ta on nüüd keskendunud oma teadmiste täiendamisele robootika vallas. Bakalaureuseõppe ajal töötas Sten lõputöö projekti pealkirjaga “Elektrooniliste seadmete katsesüsteemi kontseptsioon ja elektroonika”, mis tutvustas oma oskusi tehnilise analüüsi ja elektroonilise disaini alal. Oma magistriõpingute ajal. ta on uurinud oma uurimishuve ning teda tõmbavad eriti robootika ja masinnägemise valdkonnad. Tulevikku vaadates on Steni eesmärk leida sisukat tööd, mis võimaldab neil positiivselt mõjuda, olles samas väärtuslik meeskonnaliige. Oma hariduse ja kirglikkusega arvutitehnika ja robootika vastu on ta valmis andma selles valdkonnas märkimisväärse panuse.

Karin Kruuse, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia insener

Karin Kruuse lõpetas Tartu Ülikoolis füüsika eriala bakalaureuse- ja magistriõppe. Tema huvi inseneri- ja rakendusteaduste vastu tekkis keskkoolis, kui tal oli võimalus osaleda ESTCube-2 projektis. Enne seda kaalus ta matemaatika tuleviku poole püüdlemist. Hiljuti keskendub tema uurimistöö planeetide kulgurite füüsikalisele modelleerimisele tulevaste Kuu kulguri missioonide jaoks, kasutades Unreal Engine 5-s välja töötatud Kuu simulatsioonikeskkondi, samuti Lunari rakenduste jaoks mõeldud kaamerasüsteemide arendamist.

Silvar Muru, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia insener

Silvar omandas Tartu Ülikoolis 2021. aastal kosmosetehnoloogia magistrikraadi robootika ja arvutitehnika erialal. Eelmine taust pärineb tsiviil- ja sõjalennundusest. Hetkel töötab ta TÜ Tartu Observatooriumis insenerina mehaanilise projekteerimise ja analüüsi alal. Ta on ESTCube-2 projekti aktiivne liige, kes töötab konstruktsioonide ja kaamera alamsüsteemi kallal. Ta on kirglik robotrelvade, lennunduse ja linnapõllunduse vastu. Viimasel ajal juhib Silvar aktiivselt KuupKulguri mehaanilist disaini, mille eesmärk on olla Eesti esimene Lunari kulgur.

Tarvi Tepandi, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia insener

Tarvi lõpetas Tartu Ülikoolis arvutitehnika bakalaureuseõppe ning robootika ja arvutitehnika magistriõppe. Ta on olnud Nutikas Metsaroboti projektis sügavalt lahutamatu osa, andes suure panuse Jaguari robotplatvormi arendamisse. Tema magistritöö uurimistöö keskendus visuaalsete tunnuste tuvastamise analüüsile ja hindamisele ning maastikul navigeerimisele sobivate lähenemisviiside analüüsile. Praegu on Tarvi KuupKulguri projekti võtmeliige, kes arendab manussüsteeme ja uurib Lunar roveri projekti lokaliseerimisalgoritme.

Mathias Plans, M.Sc.

Kosmosetehnoloogia insener

Mathias Plans omandas BSc (2021) ja MSc (2023) kraadi arvutiteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Alates gümnaasiumiajast on ta osalenud tudengisatelliidi projektis ESTCube-2, mille starti ennustatakse 2023. aasta suve lõpus. Tema peamisteks huvideks on algoritmid, arvutigraafika ja mänguarendus.

Kalis Luksis

Karlis Luksis, M.Sc

Kosmosetehnoloogia insener

E-post : karlis.luksis@ut.ee 

[Karlis’ information goes here]

Laur Edvard Lindmaa

Kosmosetehnoloogia insener, magistrant

Laur lõpetas suvel Tartu Ülikoolis arvutitehnika bakalaureuseõppe ja on nüüdseks sisse kirjutatud sama eriala magistriõppesse kosmosetehnoloogia erialal. Laur on praegu Tartu Observatooriumi insener, tegeleb aktiivselt ESTCube-2 ja KuupKulgur projektiga. Tema töö ESTCube’iga algas ülikooli bakalaureuseõppe esimestel nädalatel, keskendudes peamiselt lennundusploki ja Maa vaatluskaamerate tarkvaraarendusele. 2023. aastal liitus ta KuupKulguri meeskonnaga, kus töötab nüüd süsteemiinsenerina, juhendades ja juhendades uusi tudengeid.
Lisaks projektitööle panustab ta Tartu Ülikooli akadeemilisse ringkonda, kus töötab arvutitehnika bakalaureuseõppe kursuste juhendajana.

Artiom Nikolajev

Kosmosetehnoloogia insener

Artiom omandas 2021. aasta aprillis Hollandis Hanze Rakenduskõrgkoolis bakalaureusekraadi masinaehituses (BSc, Mehhaanical Engineering). Tema lõputöö valmis OPIC meeskonnas töötades, kus ta kavandas ja analüüsis instrumendi periskoopi. Praegu töötab ta Tartu Observatooriumis insenerina, spetsialiseerunud masinaehituslikule projekteerimisele ja optilisele analüüsile. Artiom on huvitatud magistrikraadi omandamisest lennundusinseneri erialal. Tema kirg on luua instrumente ja seadmeid, mis aitavad laiendada inimkonna arusaamist kosmosest.

Andres Aleksander Tammer

Kosmosetehnoloogia insener, bakalaureusetudeng

Andres on hetkel bakalaureuseõppe üliõpilane, kes omandab arvutiinseneri kraadi. Tartu Observatooriumis töötatud aja jooksul on Andres omandanud märkimisväärse kogemuse robotmanipulaatorite, teeplaneerimissüsteemide ja mobiilsete robotite juhtimissüsteemide programmeerimisel. Ta on kirglik astronautika valdkonna vastu ja võimaldab robotite kõrgema autonoomia kaudu tulevikus kosmoseuuringuid teha. Edaspidi on ta eesmärgiks selles vallas rohkem kogemusi hankida ning õpetamise kaudu omandatud teadmisi tulevasele põlvkonnale edasi anda.